معرفی باشگاه بازاریابان ایران

پس از تشکیل پارک بازاریابی ایران و حمایت آن از طرف متخصصین امر ، استقبال عظیمی از دانشجویان و متقاضیان همکاری به عمل آمد. لیکن اعضاء و مشاوران اتاق فکر پارک طی جلسه ای تصمیم به تشکیل باشگاه بازاریابان ایران نمودند که طی آن افراد مستعد و علاقه مند را پرورش و ارتقاء داده تا بتوانند در فعالیت های پارک بازاریابی ایران شرکت نمایند.
در نتیجه باشگاه بازاریابان جهت گردآوری و پرورش دانشجویان و علاقه مندان به مدیریت بازاریابی تشکیل گردید.

هدف ایجاد باشگاه بازاریابان ایران ، فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز به منظور پرورش و شکوفایی خلاقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق گردهم آوردن جوانان این حرفه ،توسعه و ارتقاء بازاریابان جوان و دانشجو در زمینه های مدیریت بازاریابی و سپس ایجاد فضای اشتغال و کسب و کار مناسب برای افراد متمرکز در رشته Marketing و همچنین کشف و معرفی استعدادهای نهان جامعه جهت افزایش بهره وری در تمامی شرکت ها، ادارات، کارخانجات، دانشگاه ها، آموزشگاه ها، سازمان ها و . . . می باشد.
در چند سال گذشته با توسعه علم و حرفه مدیریت بازاریابی (Marketing Management) در کشور عزیزمان ایران، وجود یک کلونی و نهاد مرکزی جهت کمک به اعتلای این تخصص در اقتصاد کشور به چشم می خورد. که اینک با گردآوری نخبگان و دانشجویان مستعد این زیرساخت فراهم شده است.
لذا از کلیه همکاران، دانشجویان، نخبگان، اساتید و اعضای هیئت های علمی مراکز دانشگاهی دعوت می شود تا با عضویت در باشگاه بازاریابان ایران نقش مدیریت بازاریابی را در کشور پررنگ تر از گذشته نمایند.پس از تشکیل پارک بازاریابی ایران و حمایت آن از طرف متخصصین امر ، استقبال عظیمی از دانشجویان و متقاضیان همکاری به عمل آمد. لیکن اعضاء و مشاوران اتاق فکر پارک طی جلسه ای تصمیم به تشکیل باشگاه بازاریابان ایران نمودند که طی آن افراد مستعد و علاقه مند را پرورش و ارتقاء داده تا بتوانند در فعالیت های پارک بازاریابی شرکت نمایند. در نتیجه باشگاه بازاریابان جهت گردآوری و پرورش دانشجویان و علاقه مندان به مدیریت بازاریابی تشکیل گردید. ، فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز به منظور پرورش و شکوفایی خلاقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق گردهم آوردن جوانان این حرفه ،توسعه و ارتقاء بازاریابان جوان و دانشجو در زمینه های مدیریت بازاریابی و سپس ایجاد فضای اشتغال و کسب و کار مناسب برای افراد متمرکز در رشته Marketing و همچنین کشف و معرفی استعدادهای نهان جامعه جهت افزایش بهره وری در تمامی شرکت ها ، ادارات ، کارخانجات ، دانشگاه ها ، آموزشگاه ها ، سازمان ها و . . . می باشد.در چند سال گذشته با توسعه علم و حرفه مدیریت بازاریابی (Marketing Management) در کشور عزیزمان ایران ، وجود یک کلونی و نهاد مرکزی جهت کمک به اعتلای این تخصص در اقتصاد کشور به چشم می خورد. که اینک با گردآوری نخبگان و دانشجویان مستعد این زیرساخت فراهم شده است. لذا از کلیه همکاران، دانشجویان، نخبگان، اساتید و اعضای هیئت های علمی مراکز دانشگاهی دعوت می شود تا با عضویت در باشگاه بازاریابی ایران نقش مدیریت بازاریابی را در کشور پررنگ تر از گذشته نمایند.