مشاور برند : مشاور برندینگ‌ ؛ پارك بازاریابی ایران

برندسازی و برندینگ تخصص و دستاورد مدل اجرایی مشاوران و اعضای هیئت علمی پارك بازاریابی ایران است

برندسازی خود در ذهن مشتریان را به ما بسپارید

مشاور برند : مشاور برندینگ‌ ؛ پارك بازاریابی ایران

برند سازی بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است.

از یك برند تجاری عبور كنید و به یك نماد و سرمایه ملی مبدل گردید

مدیریت برند 

«برندسازی و برندینگ » : برند بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است. مدیریت برند شامل سه حوزه اصلی می باشد که عبارتند از:

1-   ساخت برند (نام و نشان تجاری)

«ساخت برند» : نام های تجاری مختلف در دوران حیات خود با چالش های متفاوتی رو به رو می شوند. زمانی که یک برند جدید به بازار وارد می شود به اتخاذ رویکردهای کاملاً متفاوتی از برندهای جا افتاده و کهنه کار در بازار نیاز دارد. تمامی این برندها که در مرحله معرفی خود به بازار قرار دارند از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن قرار گرفتن همه آنها در معرض شکست است. البته صاحبان این برندها هیچ کدام به شکست نمی اندیشند و تجربه خود را متمایز از دیگران می دانند، اما بیشتر تحقیقات نشان دهنده این نکته است که نرخ شکست برای برندهای جدید بیش از 50% است. از این رو توجه به یک رویکرد مناسب برای ساخت برند از اهمیت به سزایی برخوردار است.

خدمات پارك بازاریابی ایران در زمینه : 

برند جدید – تدوین استراتژی برای برند محصولات جدید

برند پوزیشنینگ – بررسی و تحقیق پیرامون وضعیت موجود برند

برند استراتژی – تدوین استراتژی برای برند جدید/جاری

اجزاء برند – تعیین و تعریف اجزاء برند

برند پرتفلیو – برنامه ریزی پرتفولیوی برند

برندینگ – مدیریت بحران برند

موقعیت یابی برند

برند سازی – ایجاد برند جدید

وب سایت تخصصی مشاور بازاریابی در پارک بازاریابی ایران

اطلاعات مناسب و کافی در مورد آموزش بازاریابی 

مشاور برند : مشاور برند سازی

مشاور برند : مشاور برند سازی