شرایط اعطای نمایندگی فعال

 – شرایط ارائه نمایندگی
تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت
تصویر شناسنامه و کارت ملی
تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
۴ قطعه عکس ۴*۳
۳ قطعه عکس ۱۸*۱۳ از دفتر در نمای مختلف داخل و خارج
کروکی محل دفتر
معرفی حداقل یکنفر با مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت
پر کردن فرم درخواست
واریز مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۳۹۱۸۸۵۴۸۸ بنام سید حسام الدین میرکاظمی نزد بانک ملت واریز نمایید

– خدمات قابل ارائه به نمایندگی ها در بخش آموزش
برگزاری دوره های مهارت آموزی بازاریابی و تجاری سازی با هماهنگی پارک بازاریابی ایران
اعزام اساتید مجرب جهت برگزاری دوره های آموزشی

– خدمات قابل ارائه به نمایندگی ها در بخش پژوهش
کلیه فعالیت هایی که در حوزه پژوهش پارک بازاریابی ایران انجام می شود قابل ارائه به نمایندگان می باشد. لذا در صورتی که نماینده ای امکان ارائه این خدمات را نداشته باشد از افراد حاضر در باشگاه بازاریابان ایران در این زمینه استفاده می نماید

– خدمات قابل ارائه به نمایندگی ها در بخش مشاوره
مشاوره تلفنی و پروازی از جمله خدمات قابل ارائه به نمایندگان می باشد
ارائه فرمت های مربوط به آنالیز و تجزیه و تحلیل شرکت ها و بازارهای هدف قابل ارائه به نمایندگان می باشد

– خدمات قابل ارائه به نمایندگی ها در بخش طراحی سیستم فروش
سیستم فروش طرحی مدون و کامل می باشد که کلیه فعالیت های شرکت ها و شرایط محیط را آنلیز نموده و روش های بازاریابی و فروش را به صورت سیستماتیک برنامه ریزی، اجرا و کنترل می نماید.

– دیگر خدمات قابل ارائه به نمایندگی ها
در صورتی که شرکت ها در شهرهای غیر از تهران نیاز به همکاری با پارک بازاریابی ایران داشته باشند و از طریق سازمان های صنایع و معادن به پارک بازاریابی ایران معرفی شوند قابل معرفی جهت انجام برخی فعالیت ها به شعب استانی می باشند