عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
چشم انداز

ارتقاي سطح كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي طرف قرارداد و افزايش توان فكري، ذهني و مهارتي مالكان كسب و كار و دانشجويان علاقه مند به همكاري در حوزه تجاري سازي با ارائه خدمات پژوهشي، آموزشي و مشاوره اي مباحث بازاريابي و تجاري سازي به نحوي كه بتوانيم ارزش مطلوب تري را به مشتريان ارائه دهيم و در راستاي رسيدن به اهداف فوق در فضاي رقابتي موفق باشيم.