عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
اصفهان صارمیه
شرح خدمات نمايندگي:

آموزش كارگاه هاي:
مذاکره فروش
فروشنده توانا 
از ایده زایی تا تجاری سازی
اصول تجاری سازی
چگونه موفق تر از رقبای تجاری باشیم 
راز تبلیغات موثر در چیست 
بازاریابی محصولات غذایی (از ايده تا تجاري سازي)
مدیریت برند 
برنامه ریزی بازار
زبان بی صدا Body Language 

مشاوره:
مشاوره بازاریابی ، تجاری سازی، فروش ، برندسازی

تحقیقات بازاریابی:
تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای
تحقیقات بازاریابی کیفی (مصاحبه عمیق، مشاهده ای، گروه کانون، طوفان فکری)
تحقیقات بازاریابی کمی (پرسشنامه و میدانی)


آدرس:
اصفهان- چهار راه صارمیه - ابتدای خیابان آتشگاه - نبش کوچه بهار- ساختمان فردوسی 1 - طبقه اول- واحد دوم.

کدپستی:7-79811-8185