عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
انگيزه تشكيل پارك بازاريابيانگیزه های تاسیس پارک مجازی فناوری بازاریابی ایران

انگیزه تاسیس وفلسفه تشکیل این پارک همانند دیگر کشورها بوده است. ارکان اصلی این فلسفه بدین شرح است: فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز به منظور پرورش و شکوفایی خلاقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق گردهم آوردن مجموعه عناصر، نهادها، شرکت ها، سازمان ها و حتی افراد منفردی که در امر خلق، پرورش، تولیدی  کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند فناوری در علم مدیریت بازار تعریف شده است و در مورد نیاز جدی جامعه فعالند، تسهیل ارتباطات و نزدیکی عناصری که در چرخه تحقیقات و توسعه و تولید به کسب و کار اشتغال دارند، برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و نشست های مختلف تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوری ، صرفه جویی اقتصادی در سرمایه گذاری ها ، استفاده مشترک از امکانات ، بانک های اطلاعاتی و ...