عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
بنچ مارک مدل های کسب و کار
تیم های متخصص و حرفه ای در زمینه متدولوژی مدیریت مارکتینگ در باشگاه بازاریابان ایران، مدل ها و الگوهای کسب و کار جهت بهره مندی مالکان بنگاه های اقتصادی را بومی کرده و در دسترس آن ها قرار می دهد.
دپارتمان پژوهش افتخار همکاری با پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر را دارد.

بنچ ماركينگ چيست؟
تعاريف مختلفي براي بنچ ماركينگ ارائه شده است، اما به طور كلي مي‌توان آن را چنين تعريف كرد:
فرايندي مستمر و سيستماتيك، براي شناسايي، تحليل و پياده‌سازي بهترين اقداماتي كه موجب ارتقاي عملكرد سازمان‌ها مي‌شود

 

2.بسياري از مردم مي‌دانند بنچ ماركينگ چيست، اما نمي‌دانند چگونه بايد آن را در عمل بكار برند. مدت زمان انجام بنچ ماركينگ، بدون اجراي يافته‌هاي آن افزون‌بر 9 ماه است، اما سازمان‌ها با تسريع در برخي مراحل فرايند، آن را به 2 تا 3 ماه نيز كوتاه كرده‌اند.
گفتني است كه بنچ ماركينگ را نمي‌توان به تنهايي به عنوان ابزاري براي ارتقاي عملكرد سازمان به كاربرد بلكه اين شيوه فقط يكي از ده ابزار
TQM است.
به‌طور كلي مي‌توان گفت بنچ ماركينگ عبارت است از:
- روشي منظم براي مطالعه و تحصيل
- فرايندي براي خلاقيت
- روشي براي توسعه
- فرصتي براي آموختن
- ابزاري براي تعيين، تأسيس و به دست آوردي استاندارد بهترين‌ها
- بهبود مستمر فرايندها

چرا بايد بنچ مارك كنيم؟
دلايل بسياري براي انجام بنچ ماركينگ وجود دارد. زماني، به دنبال بهترين هستيد، گاهي نيازمند شناخت تغيير و تحولات محيط پيرامون هستيد تا با استفاده از ابزار و امكانات، اهداف خود را با تغييرات جامعه همسو سازيد. با استفاده از بنچ ماركينگ مي‌توانيد عملكرد سازمان خود را بهبود بخشيد. برخي از دلايلي كه سازمان‌ها به بنچ ماركينگ رو مي‌آورند، عبارتند از:
- برآوردن نيازها و انتظارات مشتري
- يافتن روش‌ها و اقدامات مورد نياز براي دسترسي به اهداف سازمان
- دستيابي به عملكرد بهتر
- پياده‌سازي بهترين اقدامات
- توسعه اهداف و برنامه‌هاي استراتژيك شركت
- ترويج تفكر خلاق
- سنجش رقبا
- تسريع در بهبود فرايندها
- شناخت تكنولوژي‌هاي نوين

چه زمان بنچ مارك كنيم؟
سازمان‌ها، زماني به بنچ مارك رو مي‌آورند كه نيازمند راه حلي براي تغيير واستفاده از بهترين روش‌هاي كسب و كارند. به‌طور كلي، هنگامي بنچ مارك مي‌كنيم كه:
- مديريت، نيازمند تغييرات است
- سازمان، نيازمند اجراي فرايند يا عملياتي جديد است
- سازمان، نيازمند محصول يا خدمتي جديد باشد تا نياز مشتري و بازار را تأمين كند
- سازمان با هدف پويايي، به دنبال ارتقاي عملكرد خود باشد
- به مهندسي مجدد نياز باشد
- به اختراع مجدد براي زنده ماندن نياز باشد

 

چه كارهايي بنچ ماركينگ نيست؟
برخي مديران، گمان مي‌كنند هر نابهنجاري سازماني را مي‌توان با بنچ ماركينگ برطرف ساخت. برخي ديگر، بر اين عقيده‌اند كه اين فرايند براحتي قابل اجراست و بدون كمترين الزامي مي‌توان آن را در كوتاه‌مدت انجام داد.
به‌طور كلي، كارهاي زير را نبايد بنچ ماركينگ تلقي كرد:
- كتاب آشپزي نيست (ساده و سهل الوصول)
- نوشدارو نيست (هر مسئله‌اي را از اين طريق نمي‌توان حل كرد)
- صرفاً ابزار مقايسه سازمان‌هاي مشابه نيست (ممكن است بتوانيد سازماني را مورد بنچ مارك قرار دهيد كه هيچ تشابه كاري نداشته باشد)
- هوس مديريتي نيست
- جهانگردي صنعتي نيست (بايد با برنامه‌ريزي و هدفمند باشد)
- مسافرت كوتاه نيست (گاهي بدون از خانه خارج شدن هم مي‌توان بنچ مارك كرد)
- سرمايه‌گذاري براي اختراع چرخ نيست
- جاسوسي نيست
- دستگاه كپي‌برداري نيست

منابع بنچ ماركينگ چيست؟
امروزه اغلب سازمان‌هاي برتر، واحدي به نام واحد بنچ ماركينگ دارند كه اطلاعات غيرمحرمانه سازمان را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند.
برخي منابع بنچ ماركينگ، عبارتند از:
- سازمان‌هاي متخصص در زمينه بنچ مارك
- كتاب‌ها و مجلات
- انستيتوهاي استاندارد و تكنولوژي
- دفاتر مديريت
- پايگاه داده‌ها
- وب سايت‌هاي سازمان‌ها
- مشاورين
- اينترنت
- بازديد از نحوه اجراي فرايندها