عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
مقالات مدیریت و بازاریابی


در این قسمت هر روز می توانید مطالب و دانستنی های مفید در مورد کسب و کار را مطالعه نمائید.

ضمناً می توانید تجربیات و دانسته های خود را به اسم خودتان در همین قسمت درج فرمائید.

www.FGAsia.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did you know that 96% of all businesses fail within 10 years, with 80% failing within the first 2 years? Why is the failure rate so high? Poor and inconsistent marketing.

If you want your business to be one of the businesses that is a long-term success, it is critical that you have a powerful and consistent marketing program. If you do not, you are doomed to failure.

"Make no mistake, it is the quality of your strategic marketing program that will determine the fate of your business."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کارت ویزیت یکی از مهمترین و ساده ترین ابزارهاي بازاریابی به شمار می رود. توسط آن شما خود و کسب و کارتان را در کمترین زمان به دیگران معرفی می کنید. بنابرین برای طراحی آن باید وقت کافی اختصاص دهید. چند نقطه ضعف را که در اغلب کارتهای ویزیت مشاهده کردم ، با شما درمیان می گذارم تا از آنها بپرهیزید.
شرکتهای زیادی بر موضوعات مدیریت بازاریابی و برند متمرکز هستند و ملاحظات ما نشانگر شتاب و توجه خاصی است که به حوزه برند مبذول می گردد. نوعی احساس نومیدی در بیشتر دپارتمانهای تحقیقات بازار که معدودی از آنها به خود جرأت می دهند تا رشد سازمانی را از مدخل ابتکار و نوآوری برند دنبال کنند، مشاهده می شود. با این همه ارزش واحد بازاریابی سازمانها به نظر می رسد رو به افول باشد و بسیاری از مدیران ارشد اجرائی بر کاهش هزینه متمرکز می باشند زیرا معتقد هستند که دیگر رشد چشمگیر درآمد ، امکان پذیر نیست....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21