عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تحقیقات بازار ، تحقیق بازار ؛ توسط پارك بازاریابی ایران
تحقیقات بازار ، تحقیق بازار ؛ توسط پارك بازاریابی ایران

تحقیقات بازار  Market Researches به ما کمک می‌کند تا فرصت‌های بازار را پیدا کنیم و با اطلاع از وضعیت بازار، با اطمینان بیشتری گام برداریم و بتوانیم کارهایی انجام دهیم كه محصول ما در برابر محصول رقبا یا در برابر محصولات مشابه، تحت تأثیر قرار نگیرد و بازار به طور كامل، كالای ما را قبول کند مدیران برای اين‌ که بتوانند اطلاعات دقیقتری از مشتریان یا رقبا یا دیگر نیروهای موجود در بازار بدست آورند، دست به انجام تحقیقات بازار می زنند .

مدیران برای این‌ که بتوانند اطلاعات دقیق تری از مشتریان یا رقبا یا دیگر نیروهای موجود دربازار بدست آورند، دست به انجام تحقیقات بازار می زنند .

تحقیقات بازار، مارا در درك شرایط شرکت، نقاط ضعف و نقاط قوت شركت و عارضه یابی شرکت كمك می كند. بااستفاده از تحقیقات بازار می توانيم فرصت های بازار را شناسایی كرده و فرصت هاي موجود را بهبود بخشيم

تحقیقات بازار و تحقیق بازار كه قسمتی از برنامه های تحقیقات بازاریابی به شمار می رود ، تخصص اعضاي هيئت علمي و مشاوران ارشد در پارك بازاریابی ایران می باشد

 تحقیقات بازار یابی یكی از مواردی است كه موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را فراهم می‌آورد.