عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
امضاء توافقنامه همكاری ميان پارك بازاریابی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت ايران

پس از پیگیری مداوم و برگزاری جلسات كارشناسی از سوی اعضای هیئت علمی پارك بازاریابی ایران، مدیران و معاونان بزرگترین پژوهشگاه كشور، پارك بازاریابی ایران را جهت همكاری در حوزه بازاریابی و تجاری سازی خدمات و محصولات خود برگزیدند. 
این توافقنامه میان آقایان میركاظمی به نمایندگی از پارك بازاریابی ایران و حدادی اصل به نمایندگی از پژوهشگاه صنعت نفت ایران منعقد گردید.

 

اول    قبل    بعد    آخر