عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تصویر ذهنی شما در بازاریابی و فروش

ارزنده ترین دستاورد علمی در زمینه ی روان شناسی و عملکرد بشر در قرن بیستم ، کشف خدپنداری یا تصوی ذهنی بوده است. تصویر ذهنی شما مجموعه عقاید و باور هایی است که درباره ی خودتان دارید. بین خود پنداری شما از یک سو و تأثیرگذاری و کارآیی تان از سوی دیگر رابطه ی مستقیمی وجود دارد. تمام تغییرات و پیشرفت ها در زندگی تان زمانی آغاز می شود که این تصوی ذهنی و به عبارتی برنامه ی درونی را تغییر داده و بهبود ببخشید.

رمز موفقیت شما این است : درمورد خود و مشتری تان تصویر ذهنی خوب ، قوی و مثبتی برخوردار باشید!

روان شناسان دریافته اند که شما هرگز نمی توانید
۱۰ درصد کمتر یا بیشتر از حد تصویر ذهنی تان درآمد کسب کنید. تنها راه افزایش درآمد این است که سطح انتظار از خودتان را افزایش دهید. تفاوت فردی که درآمد ۴۰۰ هزارتومان در ماه دارد با کسی که ۴میلیون تومان در ماه درآمد دارد این است که دومی درآمد بیشتری را در ذهن خود پرورانده است.

برای این که درآمدتان افزایش پیدا کند ، ابتدا باید در ذهن خود به عدد و رقم اهداف مالی تان برسید و بعد از آن عملا به کسب درآمد بیشتر مشغول شوید. خود را شبیه افرادی تصور کنید که بیش از شما پول به دست می آورند. سقف درآمد شما به سطح توقع و شخص شما برمی گردد.

خود را از قید عقاید بازدارنده رها کنید ، عقایدی مانند ذیل را رها کنید :

فقیربودن به معنی با مومن بودن است
پولدارها کلاهبردارند
پول چرک کف دست است
من نمی توانم بیشتر از پدرم درآمد داشته باشم
www.qmp.ir

اول    قبل    بعد    آخر