عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
سمینار ایده تا تجاری سازی در دانشگاه امیرکبیر و شهید بهشتی
سمینار آشنایی با فعالیت های پارک بازاریابی ایران و همچنین از ایده تا تجاری سازی با کمک انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی در محل این دو دانشگاه تشکیل گردید.
این سمینار با سخنرانی آقایان میرکاظمی، شریعتی و وفایی صورت گرفت. و در انتها نیز با تقدیم لوح های تقدیر پایان یافت. در صورت تمایل به تهیه فیلم این سمینارها به دفاتر انجمن علمی و یا دفتر پارک بازاریابی ایران در خیابان میرداماد مراجعه نمایید.

اول    قبل