عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
برنامه ها و موضوعات کارگاه ها

کارگاه های مهارت تجاری سازی باشگاه بازاریابان ایران با متد  Expertize Discussion در گروه های زیر قابل ارائه می باشد.


مذاکره فروش:

 آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         ابعاد مختلف Body Language 
·        
بازاریابی و تجاری سازی چیست و تفاوت آن با ویزیتور و فروشنده در کجاست ؟ 
·        
بازاریاب کیست و چگونه بازاریاب خلاق شویم؟
·        
بهترین و بدترین نوع بازاریابی در ایران کدامند؟ 
·        
جگونه رفتار مصرف کننده یا مخاطب را پیش بینی کنیم؟ 
·        
چگونه می توانیم هر روز وضعیت کنونی خود را ارتقا دهیم ؟ 
·        
چگونه در جایگاه خود تأثیرگذار باشیم؟ 
·        
تکنیک های مذاکره را چگونه تاثیرگذارتر کنیم؟ 
مدت کارگاه : یکروزه

فروشنده توانا :

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         ابعاد مختلف Body Language 
·         آشنایی با اصول تجاری سازی 
·         آشنایی با موانع و فرصت های تجاری کسب و کار 
·         چگونه اگر کسی موفق به کسبی شده است، ما می توانیم آن را بنچ مارک کنیم؟ 
·         چگونه انتظارات مدیران را شناسایی و اجرا کنیم؟ 
·         نقش اینترنت در افزایش مهارت های فروشنده توانا در کجاست ؟ 
مدت کارگاه : یکروزه

از ایده زایی تا تجاری سازی:

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         چگونه یک ایده را پرورش یا حذف کنیم. 
·         متدولوژی تعالی نام تجاری (برند) 
·         استفاده از اینترنت در توسعه ایده 
·         چگونگی رسیدن به اهداف تجاری و کسب و کار
·         چگونه محصول یا خدمت خود را راهی بازار کنیم ؟ 
·         نقش بازاریابی تجربی و تجربه ای در ایران در کجاست؟ 
·         چگونه شرکتی با بازاریابی موفق یا ورشکست می شود؟ 
·         بازاریابی در کجای زنجیره ایده ها جا دارد؟ 
مدت کارگاه : سه روزه 

اصول تجاری سازی: 
آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         آنالیز فرآیند تجاری سازی 
·         فرآیندهای تجارت بین ملل 
·         استراتژیهای ورود به بازارهای بین المللی 
·         بخش بندی بازار هدف و جایگاه سازی در بازارها 
·         تحقیقات بازار و بازاریابی
·         بررسی کانال های توزیع 
·         معرفی و بررسی عناصر آمیخته بازاریابی 
·         و دیگر اصول مربوط به بازاریابی و تجاری سازی 
مدت کارگاه : یکروزه

زبان بی صدا : Body Language 
آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم :
 
·         اسرار موفقیت بدون گفتار 
·         قدرت نفوذ در دست دادن 
·         مدیریت اثرگذار
·         گفتار بی صدای کاربردی 
·         موانع چند دقیقه ای در ایجاد ارتباط 
·         افزایش عزت نفس
·         چگونه بعد تجاری بدن خود را بهتر بشناسیم 
·         ایجاد یک تصویر ماندگار
·         متدولوژی یک برخورد بهره ور
·         برخورد از فاصله نزدیک
·         موفقیت از راه لباس 
·         دریافت صحیح از دیگران 
مدت کارگاه : دوروزه 

چگونه موفق تر از رقبای تجاری باشیم : 
·         فروش متمایز 
·         فروش راه حل ها و ایده ها
·         روان شناسی فرآیند خرید 
·         روان شناسی فرآیند فروش 
·         شناسایی فرصت های سود آور 
·         ایجاد ارتباط پایدار 
·         فروش از طریق تجزیه و تحلیل شکاف
·         هنر مذاکره فروش 
·         فروش بزرگ را چگونه ایجاد کنیم 
·         سلسه مراتب کمال فروش 
·         پرورش نیروی درونی 
مدت کارگاه : دوروزه

راز تبلیغات موثر در چیست :

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم :
·         چه نوع تبلیغی موجب فروش بیشتر می شود؟ 
·         چگونه یک بنگاه را با تبلیغات اداره کنیم ؟
·         چگونه مشتری را جلب کنیم ؟ 
·         رنسانس  تبلیغات چاپی 
·         تبلیغات برای شرکت ها 
·         رموز موفقیت در تبلیغات شرکت به شرکت 
·         پست مستقیم اسلحه سری 
·         معجزه های تبلیغات 
·         ایرادات تبلیغات کدامند 
·         تغییرات پیشنهادی در تبلیغات 
مدت کارگاه : یکروزه

بازاریابی محصولات غذایی 

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         چگونه ایده خود را آزمایش کنیم 
·         چرا محصول ما را مشتریان بخرند 
·         بررسی کانال های توزیع در بخش محصولات غذایی در کشور 
·         شناخت تولید کننده و تجار بازرگان حاضر در بازار 
·         تحلیل رقبا در بازار محصولات غذایی 
·         چگونه ایده خود را تجاری کنیم 
·         قیمت گذاری محصولات غذایی 
·         بررسی نقش بسته بندی و انواع بسته بندی صنایع غذایی 
·         پرسش و پاسخ در مورد محصولات حال حاضر صنایع غذایی در کارگاه 
مدت کارگاه : یکروزه

ممیزی فعالیت های بازاریابی و فروش : 

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         آنالیز و بررسی فعالیت های بازاریابی که تاکنون انجام شده 
·         بررسی نیازهای بازاریابی شرکت ها به کمک تحلیل SWOT 
·         تحلیل 21 شاخص اصلی در برنامه های بازاریابی
·         اندازه گیری کمی فعالیت های معاونت بازاریابی و فروش به سه روش 
·         تهیه کارنامه بازاریابی جهت تصمیم گیری برای برنامه ریزی های آینده 
مدت کارگاه : یکروزه

مدیریت برند : 

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         روش های تعالی برند 
·         آشنایی با اصطلاحات در برند ( مدیریت برند، شخصیت برند، کیفیت برند، اندازه گیری برند و . . . )
·         برندسازی در ایران 
·         بررسی آینده برندها در ایران 
·         نقش سمینارها و کنفرانس ها و همایش های مربوط به برند در ایران و نقش آن ها در ایران 
مدت کارگاه : یکروزه 

برنامه ریزی بازار : 

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شویم : 
·         شناسایی گام های عملیاتی در برنامه ریزی بازار 
·         تحلیل SWOT در برنامه ریزی بازار 
·         شناخت اثرات برنامه ریزی بازار در توسعه اهداف شرکت 
·         چگونگی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 
مدت کارگاه : یکروزه