عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
اهمیت و کاربرد شرکت در کارگاه
1- بومی سازی و کاربردی نمودن تئوری ها و ترفند های بازاریابی کشورهای خارجی و شرکت های موفق
2- آسیب شناسی بازاریابی در ایران و روش های حل مسائل
3- آشنایی با اصطلاحات بازاریابی و مدیریت جهت درک بهتر کتاب ها و نوشته های اینترنتی در مورد بازاریابی
4- سخنرانی افراد مجرب و با تجربه در کشور ( بازار، شرکت های کوچک، شرکت های بزرگ )
5- آشنایی مختصر با پتانسیل های صادرات محصولات ایرانی 
6- روش های تحقیق بازار کارا و نتیجه مند
7- آشنایی با راه های پیش بینی درآمد 
8- آشنایی با راه های کاهش هزینه در شرکت
9- معرفی پتانسیل های موجود در بخش بازاریابی
10- بررسی نظام توزیع در کشور و راه های استفاده بهینه از آن
11- معرفی و شناسایی قوائد بازارهای ایران جهت ورود و حضور ماندگار در بازار
12- آشنایی با انواع روش های بازاریابی و شناسایی بهترین متد جهت فروش و بازاریابی برخی محصولات و خدمات
13- معرفی تخصص های افراد بازاریاب و روش های کسب تجربه کم هزینه در بازاریابی 

کلیه موارد فوق به صورت تجربی و مستند می باشد که توسط مجربین در هر زمینه ارائه می گردند.
اول    قبل    بعد    آخر