عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
معرفی کارگاه تجاري سازي

مهارت + دانش = نگرش

پارک فناوری بازاریابی ایران جهت توسعه و رشد حرفه بازاریابی و تجاري سازي به صورت کاربردی در ایران، کارگاه مهارت آموزی ویژه علاقه مندان به حرفه بازاریابی و تجاري سازي را با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می نماید.
علاقه مندان با نام نویسی در این کارگاه ها می توانند با تکمیل فرم درخواست خود توانمندی های لازم را کسب و به کار گیرند.
علاقه مندان پس از شرکت در کارگاه های پارک فناوری بازاریابی ایران گواهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت می نمایند.

        بعد    آخر