عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
شرایط احراز اعضای باشگاه
افراد ذیل می توانند غضو باشگاه و یا پارک بازاریابی ایران شوند

دانشجویان رشته های مدیریت (بازرگانی ، دولتی ، بیمه ، کارآفرینی و . . . ) ، مهندسی ضنایع (تولید صنعتی و تحلیل سیستم ) و روان شناسی  

و یا افرادی که سه سال سابقه کار دارند .

و یا شرکت های حقوقی 

و یا نخبگانی که دارای تجربه ای موفق هستند