مشاوره بازاریابی ، تجاری سازی پارك بازاریابی ایران

این مشاوره شامل عارضه یابی و آسیب شناسی بازاریابی در همه فرآیندها می باشد

تنظیم استراتژی و طراحی سیستم‌های بازاریابی و فروش

طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت‌های بازاریابی و فروش

بهینه سازی شبكه توزیع یكپارچه

تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری

مشاوره بازاریابی صنعتی

مشاوره بازاریابی خدمات

بررسی رفتار مصرف کننده و امكان سنجی بازار

بازاریابی الکترونیکی به كمك تاكتیك های بهینه سازی SEO

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

سنجش رضایت مشتری

برنامه استراتژیک بازاریابی جامع

انجام مراحل 4P,4C

داشبورد ارزیابی عملكرد واحد ها

نقشه استراتژی و كارت امتیاز متوازن

نقشه قابلیت وارتقای نیروی انسانی HRM

بكارگیری استراتژی های مدیریت(اقیانوس آرام ،چینی،سالامی،مانكی و……..)

كمپین تبلیغاتی شامل (تبلیغات روابط عمومی چاشنی فروش بازاریابی مستقیم و فروش شخصی)

وب سایت جدید تخصصی مشاوره بازاریابی

بازاریابی بین الملل

Business Plan

برند (علامت تجاری )

بازارسازی

ارزیابی پروژه های بازاریابی

تحقیقات بازاریابی